Branschregister Sverige - Logo

Idag är det
Branschregister Sverige Facebook Branschregister Sverige Twitter Branschregister Sverige YouTube Startsida Lägg till Länk Våra Partners Forum Bloggar Butiker   våra partners
   
Branschregister Sverige

Branschregister Sverige
Webbkatalog   Lägg till länk (Gratis)   Karta  
 

Om oss

 

branschregister sverige | www.branshregister.com

Välkommen till det Svenska Branschregistret!

Branschregistret/webbkatalogen startas i mars månad 2019 av Fredric Nilsson, multimediaproducent.

Katalogen byggs upp genom att webbsidor anmäls via ett speciellt webbformulär. Varje anmälan granskas och behandlas av (administratören) Fredric Nilsson som avgör innan informationen förs in i katalogen. Branschregister.com förbehåller sig rätten att avgöra vilket material som ska finnas i katalogen och att ändra i kataloginformationen så att den passar in i katalogens kategorier. Katalogen är öppen för länkar till ett mycket brett spektrum av webbsidor.

 

Att vara med i branschregistret ökar din sajts synlighet på internet.

 

Administratören kommer att granska varje sida före införandet och säkerställa att följande villkor är uppfyllda:

.

 

Sidor får inte innehålla uppmaning till brott, pornografi, olaga våldsskildring eller hets mot folkgrupp.

Sidor får inte vara byggda enbart för sökmotoroptimering, d v s utan eget, relevant innehåll för användare.

Sidor får inte heller vara byggda enbart för att generera affiliateintäkter, d v s utan eget, relevant innehåll.

Branschregister.com strävar efter att vara en så komplett webbguide som möjligt över svenska sajter.

 

 

Kostar det pengar att vara med i katalogen?

Nej, det kostar inga pengar att vara med i katalogen.

 

 

Kan man få hjälp med att fylla i "lägg till länk" - formuläret?

Absolut, skriv ett mail till: info(@)branschregister.com.

 

 

Vem ansvarar för innehållet i katalogen?

Katalogen har lagts upp och administreras av Fredric Nilsson, multimediaproducent.

 

Fredric Nilsson

E-post: info(@)branschregister.com

 

 

Samarbete med branschregister.com

Vi samarbetar gärna med andra aktörer på nätet kring innehåll och annonsering.

 

 

GDPR och integitretspolicy

 

VI SKYDDAR DINA UPPGIFTER I ENLIGHET MED (GDPR)

Den 25 maj 2018 ersattes den svenska personuppgiftslagen (PUL) med EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR). Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter och därför vill vi informera dig om att vi hanterar dem på laglig grund.


Vi sparar dina uppgifter så länge du är registrerad i katalogen. Du kan alltid begära rättelse, utdrag samt att vi tar bort dina uppgifterna från katalogen.


INTEGRITETSPOLICY


Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för branschregister.com. Här kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är: Branschregister Sverige (www.branschregister.com).


Vilka personuppgifter samlar vi in?


När du är i kontakt med oss (t.ex. ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, e-postadress, Därför behandlar vi dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:


Införande i branschregister.com (webbkatalog)


Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.


Så länge sparas personuppgifterna


Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.


Dina rättigheter


Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt.


Tillgång


Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.


Rättelse


Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.


Radering


Du har rätt att få dina personuppgifter, länkar till din hemsida raderade i följande fall:


* Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;

* Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;

* Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;

* Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;

* Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.


Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter länkar begränsas i följande fall:


* Du bestrider personuppgifternas länkar korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna länkare är korrekta;

* Vi har behandlat personuppgifterna länkarna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna länkarna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;

* Du behöver personuppgifterna länkarna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna länkarna för de ändamål de behandlats för;

* Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter länkarna.


Invändning mot behandling


Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter länkarna som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.


Invändning mot direktmarknadsföring


Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter länkarna för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta Fredric Nilsson. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.


Dataportabilitet


Du har rätt att få de personuppgifter länkarna som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt E-postmeddelande.


Klagomål


Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter länkar kan du kontakta oss direkt, Fredric Nilsson.


 

COOKIES


Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen.


Kort beskrivet så fungerar det så här: All information som ska stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i en användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas nyckeln med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren är inloggad och om denne har lagt något i varukorgen och så vidare.


Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbplatserna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje sidladdning.


Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.


Vi använder även tjänster från tredje parter vilka i vissa fall använder cookies. Bland annat samarbetar vi med följande företag för att förbättra vår marknadsföring: vi använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.


Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

 

Kontakta Fredric Nilsson på: info(@)branschregister.com om du har några frågor.

 

webbkatalog webbkatalog webbkatalog Några av våra partners
webbkatalog webbkatalog webbkatalog  

Bransch
Branschregister med Länkar till Svenska webbplatser.

Copyright © 2019 Branschregister.com
| Om webbkatalogen | Kontakt